Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

Kontrola pristupa

 

se može podeliti u dve grupe:


-kontrola pristupa za stambene zgrade
-kontrola pristupa za poslovne prostore
Video nadzor kamere
Protekta alarmi, video nadzor,protivpožarni sistemi, interfoni

Kontrola pristupa :

Home
Sistemi
- Alarmni sistemi
- Video nadzor
- Protivpožarni sistemi
- Interfoni
- Kontrola pristupa
- Sistemi protiv krađe
- Audio sistemi
- Bežični linkovi
- Umrežavanja
- Automatski sistemi
Reference
Kontakt
Home - Protekta Beograd Home - Protekta Beograd
Sistemi - Protekta Beograd Sistemi - Protekta Beograd
Reference - Protekta Beograd Reference - Protekta Beograd
Kontakt - Protekta Beograd Kontakt - Protekta Beograd
Kontrola pristupa, Evidencija radnog vremena - Protekta Beograd

Kontrola pristupa

  predstavlja sistem koji čine:
- elektronski uređaji za identifikaciju osoba ( terminali,čitači,privesci,
kartična kontrola)
- senzori za nadzor prostora (granični prekidači, PIR senzori i sl.)
- električne brave
- komunikacioni moduli za razmenu podataka između delova sistema
- softver za konfigurisanje sistema, nadzor, upravljanje i izveštavanje
  Njihovim implementiranjem u objektu postiže se definisanje prava i uslova pristupa određenim delovima objekta isključivo ovlašćenim osobama.
Protekta sistemi kontrole pristupa namenjeni za poslovne prostore i stambene zgrade.
-
ALARMNI SISTEMI

-
VIDEO NADZOR

-
PROTIVPOŽARNI SISTEMI

-
INTERFONI

-
KONTROLA PRISTUPA
-
SITEMI PROTIV KRAĐE

-
AUDIO SISTEMI

-
BEŽIČNI LINKOVI

-
UMREŽAVANJA

-
AUTOMATSKI SISTEMI

izrada web sajtova