Protivpožarni sistemi
  

Protivpožarni sistemi

se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć javljača požara (protivpožarni senzor).Javljači požara koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature,  treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se vatrodojavnoj centrali koja proverava informaciju i po potrebi aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.
Video nadzor kamere
Protekta alarmi, video nadzor,protivpožarni sistemi, interfoni
Protivpožarni sistemi
Protivpožarni sistemi
Protivpožarni sistemi
Protivpožarni sistemi
Protivpožarni sistemi
Protivpožarni sistemi
Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistemi:

Home
Sistemi
- Alarmni sistemi
- Video nadzor
- Protivpožarni sistemi
- Interfoni
- Kontrola pristupa
- Sistemi protiv krađe
- Audio sistemi
- Bežični linkovi
- Umrežavanja
- Automatski sistemi
Reference
Kontakt
Home - Protekta Beograd Home - Protekta Beograd
Sistemi - Protekta Beograd Sistemi - Protekta Beograd
Reference - Protekta Beograd Reference - Protekta Beograd
Kontakt - Protekta Beograd Kontakt - Protekta Beograd

  Protivopžarni sistemi

mogu biti konvencinalni ili adresabilni.Ovi protivpožarni  sistemi se razlikuju po tome što adresabilni protivpožarni sistem može precizno proslediti informaciju o aktiviranju detektora u određenoj prostoriji, pošto svaki detektor u sistemu
ima svoju individualnu adresu.
-
ALARMNI SISTEMI

-
VIDEO NADZOR

-
PROTIVPOŽARNI SISTEMI

-
INTERFONI

-
KONTROLA PRISTUPA
-
SITEMI PROTIV KRAĐE

-
AUDIO SISTEMI

-
BEŽIČNI LINKOVI

-
UMREŽAVANJA

-
AUTOMATSKI SISTEMI

Protivpožarni sistemi najnovije generacije

Protekta vrši projektovanje, montažu i servisiranje protivpožarnih sistema i svih tipova protivpožarne instalacije za gašenje požara.
izrada web sajtova