Alarmni sistemi podela

Alarmni sistemi se mogu svrstati u tri osnovne kategorije, a to su:

  • protivprovalni alarmni sistemi – ovakvi alarmni sistemi iamju ulogu detekcije neovlašćenog pristupa nekom prostoru koji je pod zaštitom alarmnog sistema
  • protivprepadni alarmni sistemi – uloga ovih alarmnih sistema je u sprečavanju provalnika pre nego što naprave štetu tj njihovo odbijanje uz pomoć zvučnih i svetlosnih signala
  • protivpožarni alarmni sistemi – služe za detekciju i dojavu požara u prostoru u kome su postavljeni

Ukoliko je to potrebno na objektu koji je pod zaštitom, jedan alarmni sistem može u sebi sadržati i više kategorija.

Šta su alarmni sistemi?

Alarmni sistemi imaju osnovnu funkciju, a to je zaštita imovine i lica. Pravilna procena bezbednosne situacije na objektu koji se obezbeđuje alarmnim sistemom će omogućiti bolju zaštitu objekta. Ugradnja alarmnih sistema predstavlja ustvari poslednju fazu u nizu neophodnih koraka kako bi se na najbolji način obezbedila imovina.

Ugradnja alarmnih sistema podrazumeva ne samo kvalitetnu instalaciju celog alarmnog sistema već i izbor kvalitene opreme i određivanje pravilnog rasporeda elementa koji čine alarmni sitem kako bi se iz opreme izvukao maksimum pokrivenosti objekta. Na taj način se dolazi do visoke pouzdanosti alarmih sistema ugrađenih na objektima.

alarmni sistemi beograd
Alarmni sistemi za kuću

Alarmni sistemi ili alarmi mogu biti različiti po svojoj nameni i elementima koji ga čine, a najčešće se sastoje od sledećih komonenti:

  • alarmne centrale
  • rezervnog napajanja u slučaju nestanka struje
  • žičanih ili bežičnih tastera
  • detektora koji mogu biti u zavisnosti od potreba: žični, bežični, infacrveni, mikrotalasni, akustični, piezo-električni, magnetni, vibracioni i drugi
  • sirena koja može biti spoljna i unutrašnja
  • detektora i senzora za dim, vlagu, temperaturu, zapaljive gasove, otrovne gasove i drugi

Alarmna centrala predstavlja najvažniji deo svakog alarmnog sistema, jer upravlja radom celokupnog alarmnog sistema i vrši dojavu putem telefona ili interneta ukoliko dođe do provale. Zbog toga je jako bitno da bude kvalitetna i pouzdana u radu. Ona vrši napajanje alarmnih senzora, vrši obradu informacija koje joj šalju senzori, obaveštava korisnike o nekom događaju, pali svetlosnu i zvučnu signalizaciju ukoliko dođe do provale i kontroliše ispravan rad kompletnog alarmnog sistema.

Napajanje alarmnog sistema u slučaju nestanka struje vrši se preko akumulatora od 12V koji omogućava rad alarma sve do ponovnog dolaska struje kako bi vaš objekat ostao u potpunosti obezbeđen.

Spoljna i unutrašanja sirena imaju ulogu ometanja provalinka kao i obaveštavanja okoline, Obe sirene proizvode neprijatno zaglušujući zvuk koji će oterati provalnika ili upozoriti nekog u blizini o tome šta se dešava na objektu.

Detektori se najčešće primenjuju na vratima ili prozorima kako bi se detektovalo njihovo neovlašćeno otvaranje. Poželjno je postavljanje magnetnih detektora na sve ulazne otvore kako bi se na pravi način obezbedio objekat. Druga primena detektora je u protivpožarnim sistemima kada služe za detekciju prvih znakova koji ukazuju na mogući požar i na taj način omogućavaju da se u ranoj fazi lako ugasiti požar.

Senzori se postavljaju najčešće na zidove i plafone, pokrivaju određene oblasti ili delove prostorija, ukazuju na pokrete, pojavu dima, curenje otrovnih gasova, zvukove ili vibracije. Kao i detektori služe za sprečavanje ili ranu detekciju provale.

Primena alarmnih sistema

Alarmni sistemi ili protivprovalni sistemi imaju široku primenu jer se njima obezbeđuju lica, stvari, roba, dobra i objekti. Kada su u pitanju objekti alarmni sistemi služe za obezbeđivanje kuća, stanova, vikendica, poslovnog prostora, magacina, sporskih objekata, bolnica ili bilo kog drugog objekta koji treba obezbediti, kao i lica i stvari unutar njih.

Često se komponente alarmnog sistema kombinuju sa drugim sistemima tehničke zaštite objekata kao što su na primer video nadzor ili protivpožarni sistemi. Senzori alarmnog sistema detektuju pokrete ili pojavu dima i na taj način preko alarmne centrala vrše pobudu drugih sitema da bi se neki događaj snimio ili da bi se aktivirali protivpožarni sistemi.

Protivprovalni sistemi za stan i kuću

Alarmni sistemi se često ugrađuju u kuće, vikendice ili stanove kako bi se ti objekti obezbedili od provala u vreme kada nismo kod kuće. Zbog sve većeg broja upada na privatne posede, stanove i kuće, stalno raste i potreba za obezbeđenjem ovih objekata od provale.

Moderni protivprovalni sistemi detektuju pokrete oko i unutar vaših objekta koji su pod zaštitom i obaveštavaju vas istog trenutka putem mobilne telefonije ili interneta o svemu šta se trenutno zbiva na objektu. Često su i faktor odvraćanja od mogućih provala kada se postave na objekat i jasno daju do znanja provalnicima da je objekat pod zaštitom.

U svakom slučaju savetujemo vam ugradnju kvalitetnih alarmnih sistema kako bi na adekvatan način zaštitili svoju imovinu. Jedan od takvih kvalitetnih sistema su alrmni sistemi Paradox koji se izdvajaju od drugi svojim kvalitetom i pouzdanošću, pa predstavljaju čest izbor prilikom ugradnje alarmnih sistema u ovu vrstu objekata.

Protivprovalni sistemi za poslovni prostor i privredne objekte

Alarmni sistemi koji se ugrađuju u ovakvu vrstu objekata razlikuju se u odnosu na alarmne sisteme koji se koriste za kuće ili stanove velikim brojem elementata koji čine ovakve alarmne sisteme, često su povezani sa drugim sistemima zaštite objekata i predstavljaju sam vrh ponude kada je u pitanju kvalitet opreme koja se u njih ugrađuje.

Zbog ogromne vrednosti objekata i robe koja se štiti ovakvim alarmnim sistemima oni moraju biti vrhunskog kvaliteta i da zadovoljavaju najstrožije standarde u smislu sigurnosti i pouzdanosti u radu. Protekta u svojoj ponudi ima i vrhunsku opremu koja zadovoljava i najstrožije kriterijume i garantuje za kvalitet ugradnje ovakve vrste alarmnih sistema.

Alarmni Sistemi | Protivprovalni Sistemi | Ugradnja Alarmnih Sistema Beograd