Po zahtevu klijenata vršimo projektovanje i izradu, kako novih računarskih mreža,tako i umrežavanje računara i povezivanje delova postojećih mreža uključujući i bežične linkove po potrebi.

Umrežavanje računara – Računarske mreže LAN

Umrežavanje računara nam služi za povezivanje više kompjutera i perifernih uređaja u jedan sistem koji omogućava nesmetanu razmenu podataka između računara. Računarske mreže doprinose boljem poslovanju unutar firmi i bržu i lakšu komunukaciju između zaposlenih.

Umrežavanje računara u jedan sistem – LAN može biti urađen na dva načina bežičnim putem ili uz pomoć kabla. Najčešći način je putem kabla ali svaki od ova dva sistema ima svoje prednosti i mane. Koji će se sistem umrežavanja računara primenjivati zavisiće od potreba i opterećenja te računarske mreže.

Planiranje jedne mreže računara počinje dolaskom na teren i pribavljanjem podataka o zahtevima buduće mreže računara kako bi se mogao planirati način povezivanja (žično ili bežično) i količina potrebne opreme za umrežavanje računara.

umrežavanje računara, računarske mreže
Umrežavanje računara – Računarske mreže

Mana računarske mreže koja koristi kablove za konekciju (Ethernet mreža) je potreba za razvlačenjem kablova do udaljenih računara ili perifernih uređaja, ali ovaj vid umrežavanja je otporan na spoljnje uticaje i garantuje visoke brzine prenosa podataka unutar mreže.

Bežično povezivanje računara u LAN je podesno kada je potrebno izbeći razvlačenje kablova, brže se uspostavlja sama mreža ali je podložna uticajem spoljne sredine jer može doći do ometanja od strane drugih bežičnih mreža i pada protoka unutar mreže.

Umrežavanje računara i perifernih uređaja nije ograničeno samo na firme već se često dešava da je ovaj vid povezanosti računara potreban i u kućnim uslovima. Za razliku od profesionalnih mreža, umrežavanje računara za kuće podrazumeva manji broj računara i često se koriste za slanje filmova, muzike, povezivanje na IP video nadzor ili druge smart uređaje.

Oprema za umrežavanje računara

U opremu za umrežavanje računara spadaju:

  • svičevi za povezivanje računara i periferijskih uređaja
  • mrežni UTP kabovi
  • ruteri
  • NAS uređaji
  • WiFi uređaji
  • mrežni adapteri
  • serveri

  Kvalitet svakog od pomenutih delova koji čine jednu računarsku mrežu didrektno utiče i na sam kvalite celokupne mreže zato Protekta koristi najkvalitetniju opremu za umrežavanje renomiranih svetskih proizvođača.

  Svičevi za umrežavanje računara

  Svičevi se dele na neupravljive i upravljive svičeve. Svičevi se takođe razlikuju i po broju portova preko kojih se povezuju računari i periferije.
  Broj portova na sviču odrežuje i ukupan broj urežaja u mreži a svičevi mogu biti sa 8, 16 ili 24 porta. Takođe se koriste i za napajanje perifernih uređaja kroz mrežu (PoE – Power over Ethernet) kao što su na primer IP kamere za video nadzor.

  Neupravljivi svičevi se koriste kod umrežavanja računara u kućnim uslovima jednostavni su za upotrebu i vrše automatsko usmeravanje komunikacije koja se odvija između računara u kući.

  Upravljivi svičevi su deo profesionalne računarske mreže i koriste se kako bi administratori mreže mogli da podešavaju komunikaciju unutar mreže i mrežni saobraćaj. Zbog visoke cene ova vrsta svičeva se retko koristi u kućnim uslovima.

  Ruteri za računarske mreže

  Rutere delimo na žične i bežične. Bežični ruteri se uglavnom koriste u oba tipa mreže (profesionalnim ili kućnim), a žičani ruteri su više namenjeni za profesionalne mreže, zbog svoje pouzdanosti i protoka.

  Brzina bežičnog prenosa svake godine raste tako da ovaj tim umrežavanja bez problema ima veliku propusnu moć i dozvoljava slanje velikih fajlova kroz mrežu. Ono na šta treba obratiti pažnju je eventualno postojanje prepreka koje mogu uticati na pad signala i smanjenje protoka unutar bežične mreže.

  Kablovi za računarske mreže

  Kablovi za računarske mreže predstavljaju jedan od glavnih njenih delova i njihov kvalitet direktno utiče na kvalitet protoka unutar mreže. Postoji nekoliko tipova mrežnih kablova a to su: UTP, STP, FTP i SFTP. Koja vrsta kabla će se koristiti prilikom umrežavanja računara zavisiće od potreba same računarske mreže. Po spoljnom omotaču mrežne kablove delimo na kablove sa PVC omotačem i LSZH mrežni kablovi koji se koriste u sredinama gde postoji opasnost od izbijanja požara.

  Umrežavanje računara | Projektovanje, instalacija i održavanje računarskih mreža | Protekta Beograd