Bežični linkovi podrazumevaju prenos signala na radio ili mikrotalasnim frekvencijama. Bežične mreže su sistemi u kojima svaka komponenta ima radio-modem i antenu pomoću kojih može da komunicira sa drugim sistemima tehničke zaštite. Antena se obično postavlja na tavanicu (ako se radi o sistemu unutar nekog objekta) ili na objekat gde postoji optička vidljivost sa ostalim komponentama sistema.

Postavljanje bežičnih linkova omogućava vam internet pristup nekim udaljenim lokacijama ili objektima za koje ne postoji klasično rešenje dovođenja interneta kablom. Drugi razlog za postavljanje bežičnih linkova je prenos nekih drugih signala (audio i video) i povezivanje više lokacija u lokalnu mrežu.

bežični linkovi beograd
Bežični linkovi

Bežični linkovi su idealni u situacijama u kojima je veoma važno da se ne narušava izgled ambijenta. Nema razvodjenja kablova do svake komponente, pa predstavljaju veoma moderno i praktično rešenje. Kvalitet prenosa signala ovim putem uveliko će zavisiti od kvaliteta opreme koja se koristi prilikom postavljanja bežićnih linkova.

Protekta stavlja kvalitet ispred cene kada su u pitanju bežični linkovi i svojim klijentima vrši ugradnju opreme za bežične linkove renomiranih svetskih proizvođača kao što su Aruba i Cisco. Pored samih uređaja važan deo sistema čini i prateća oprema i kvalitet kablova kako bi kompletan sistem radio kako je predviđeno.

Naše preduzeće vodi računa o kvalitetu svake pojedinačne komponente sistema čime klijent dobije vrhunski kvalitet kompletne mreže i stabilan prenos informacija i signala. Svaka bežična mreža se sastoji od access point uređaja koji vrše primoredaju signala, zatim kontrolerakoji upravljaju radom access point uređaja kao i upravljačkog softwera koji nam omogućava nadzor i upravljanje kompletnom bežičnom mrežom.

Naše preduzeće vam nudi mogućnost ugradnje bežičnih linkova ili bežične mreže radi prenosa signala ili informacija do Vašeg doma ili kancelarije. Po završetku radova na postavljanju bežičnih linkova vršimo testiranje kvaliteta prenosa signala i podataka. Mi vam garantujemo povoljne cene opreme za bežične linkove kao i montaže bežičnih linkova do Vašeg doma ili kancelarije u Beogradu. Oprema koju vam montiramo je modularnog karaktera i nudi mogućnost dodatnog proširenja mreže ako se za to ukaže potreba.

Bežični linkovi | Oprema za bežične linkove | Montaža i ugradnja bežičnih linkova | Povoljne cene